• Pobyty

  Pobyty w otoczeniu ciszy i zieleni

 • Nałęczów

  Nałęczów - tutaj warto przyjechać

 • Specjalizujemy się w rehabilitacji kardiologicznej

  Specjalizujemy się w rehabilitacji kardiologicznej

 • dieta

  Doskonałe wyżywienie, różnorodna dieta

REGULAMIN
Programu KARTA STAŁEGO KLIENTA

Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY STAŁEGO KLIENTA (KSK) wystawionej przez Sanatorium Uzdrowiskowe "Ciche Wąwozy" w Nałęczowie zwanym w dalej "Sanatorium".

Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Organizatorem Programu KSK jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie 24-150 Nałęczów ul. Głowackiego 12.
 2. Dla stałych klientów dostępne są karty srebrna i złota.
 3. Uprawnioną do otrzymania Karty Srebrnej jest osoba, która co najmniej 5-krotnie korzystała z usług komercyjnych świadczonych przez Sanatorium.
 4. Uprawnioną do otrzymania Karty Złotej jest osoba, która co najmniej 10-krotnie korzystała z usług komercyjnych świadczonych przez Sanatorium.
 5. Warunkiem otrzymania KSK jest wypełnienie i podpisanie stosownego formularza, w którym klient podaje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez Sanatorium. Sanatorium gwarantuje dochowanie poufności posiadanych informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Klient otrzymuje Kartę po pisemnej akceptacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 7. Do posługiwania się KSK upoważniony jest jej właściciel, co oznacza, że prawo do zniżek oraz innych przywilejów wynikające z posiadania Karty nie może być przekazywane innym osobom.
 8. KARTY STAŁEGO KLIENTA są numerowane.
 9. Z uprawnień wynikających z posiadania KSK można korzystać wyłącznie po jej okazaniu.
 10. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty jej posiadacz winien fakt ten zgłosić niezwłocznie w administracji Sanatorium Tel. 81 5014251 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przywileje dla posiadacza KSK

 1. Karta uprawnia do korzystania z rabatów na pełnopłatne (komercyjne) usługi lecznicze, rehabilitacyjne, wczasowe, hotelowe i żywieniowe świadczone w obiektach Sanatorium:
  KARTA SREBRNA - 5% rabatu na w/w usługi przez cały rok,
  KARTA ZŁOTA - 10% rabatu na w/w usługi przez cały rok.
 2. Wszystkie rabaty obowiązują przy płatnościach gotówką, kartą kredytową lub przelewem bankowym.

Inne postanowienia

 1. KSK nie jest środkiem płatniczym.
 2. Zniżki skierowane do posiadaczy Karty nie łączą się z aktualnie obowiązującymi skierowanymi do ogółu klientów. Posiadacz KSK sam wybiera korzystniejszą dla siebie formę zakupu usług świadczonych przez Sanatorium.
 3. Regulamin KARTY STAŁEGO KLIETA obowiązuje od dnia 01.05.2011 r.
 4. Regulamin KARTY STAŁEGO KLIENTA znajduje się do wglądu w Sekretariacie Sanatorium „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie (KP 24-150) ul. Głowackiego 12 oraz zamieszczony jest na stronie internetowej www.cichewawozy.pl
 5. Sanatorium „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sanatorium www.cichewawozy.pl