• Pobyty

  Pobyty w otoczeniu ciszy i zieleni

 • Nałęczów

  Nałęczów - tutaj warto przyjechać

 • Specjalizujemy się w rehabilitacji kardiologicznej

  Specjalizujemy się w rehabilitacji kardiologicznej

 • dieta

  Doskonałe wyżywienie, różnorodna dieta

Sanatorium „CICHE WĄWOZY” w Nałęczowie
proponuje Państwu skorzystanie z możliwości leczenia
w formie 14-dniowych usprawniająco-rekreacyjnych
turnusów rehabilitacyjnych z bogatym programem leczniczym.

Posiadamy uprawnienia do organizowania turnusów rehabilitacyjnych oraz przyjmowania na takie turnusy zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych:

 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z cukrzycą,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Uprawnienia potwierdzają wpisy do:

 • Rejestru organizatorów turnusów Nr OR/06/0007/22
 • Rejestru ośrodków Nr OD/06/0003/19

Ważne informacje dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych.

Turnus rehabilitacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia oznaczonego w skierowaniu o godzinie 12- tej i kończy się dnia ostatniego o godzinie 10-tej.

Cennik turnusów rehabilitacyjnych na 2024 rok

 

 

Rodzaj pokoju

 

Cena 14-dniowego pobytu (pakiet podstawowy)

Terminy pobytu

 


07.01. - 12.05.2024 oraz 15.09. - 31.12.2024

(niski sezon)

 

12.05. - 15.09.2024

(wysoki sezon)

1-osobowy z łazienką - osoba niepełnosprawna 2.500,00 zł 2.800,00 zł 
1-osobowy z łazienką PLUS - osoba niepełnosprawna 2.700,00 zł 3.000,00 zł

2-osobowy z łazienką - osoba niepełnosprawna
 

- opiekun osoby niepełnosprawne- ze świadczeniami zdrowotnymi

- bez świadczeń zdrowotnych

2.400,00 zł

 

2.400,00 zł 

2.300,00 zł

2.700,00 zł

 

2.700,00 zł 

2.600,00 zł

Powyższe ceny obejmują kwoty dofinansowania uzyskanego przez pacjenta indywidualnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cena podstawowego pakietu dla uczestnika turnusu usprawniająco-rekreacyjnego obejmuje:
-opiekę lekarską i pielęgniarską przez całą dobę,
-całodzienne wyżywienie wg diety ustalonej z lekarzem prowadzącym,
-noclegi w wybranym rodzaju pokoju,
-2 badania lekarskie uczestnika turnusu (wstępne i końcowe),
-niezbędne konsultacje kardiologiczne,
-niezbędną diagnostykę,
-codzienną (6 dni w tygodniu) gimnastykę kardiologiczną w grupie,
-2 zabiegi fizykalne dziennie (6 dni w tygodniu) w uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym,

Istnieje możliwość skorzystania za odrębną odpłatnością (vide zakładka „cenniki”) z dodatkowych zabiegów fizykalnych. Rodzaje i ilości takich zabiegów należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym.

Cena podstawowego pakietu dla opiekuna bez świadczeń zdrowotnych nie obejmuje gimnastyki kardiologicznej w grupie oraz zabiegów fizykalnych.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr LVII/359/22 z dnia 30 listopada 2022 roku w Nałęczowie pobierana jest opłata miejscowa w wysokości 5,00 zł za dobę.

Inne opłaty (usługa na życzenie pacjenta) wynikające z zarządzeń wewnętrznych.

Korzystanie z parkingu (nie jest strzeżony) 6,00 zł/doba
Pościel nie jest wymieniana w trakcie turnusu
Ręczniki są wymieniane raz w turnusie
Na życzenie pacjenta odpłatnie wymieniamy:
Ręczniki 15,00 zł
Pościel i ręczniki 25,00 zł

Posiłki podawane są w dwóch turach, o godzinach:

 • śniadanie 7.30 i 8.30
 • obiad 12.30 i 13.30
 • kolacja 17.15 i 18.15

Rodzaje diet prosimy uzgadniać z lekarzem prowadzącym.

Pacjenci turnusów rehabilitacyjnych mają możliwość uczestniczenia w wykładach na tematy związane z leczeniem (2-3 razy w turnusie), których zakres obejmuje między innymi istotę schorzenia, leczenia farmakologicznego i rehabilitacji, profilaktykę zachorowań i powikłań, czynniki ryzyka, pracę i aktywny wypoczynek, zwalczanie nałogów, wytwarzanie nawyków zdrowego żywienia motywowanie do wczesnej diagnostyki, podnoszenie wiedzy o warunkach i potrzebach zdrowia itp.

Sanatorium umożliwia zagospodarowanie czasu wolnego po zabiegach między innymi w formie:
-spacerów z przewodnikiem po Nałęczowie,
-odpłatnych wycieczek krajoznawczych do Lublina, Kazimierza Dolnego, Janowca, Czarnolasu, Puław oraz dawnej siedziby Zamoyskich w Kozłówce,
-wieczorków integracyjnych w kawiarni sanatoryjnej oraz spotkań kameralnych przy ognisku,
-koncertów.

Pacjenci są informowani o możliwości uczestniczenia w imprezach kulturalnych organizowanych w Pałacu Małachowskich i w Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Otrzymują ponadto informacje o imprezach organizowanych w miejscowościach i gminach zrzeszonych w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Lessowe Wąwozy”.